Life is motion

Gần hai tháng trước, mình gặp những ánh mắt này.

cứ gặp người lạ là tựa cửa hoặc ôm cột

thậm chí anh hùng núp

đẹp chai nhất trường

Cu này nhiều ảnh nhất trường

Mong đây sẽ thành một chốn đi về.

trên đường đi Lao Chải

Advertisements

10 thoughts on “Life is motion

      • Kính cụ ngồi chiếu trên vì phục tài thôi, chưa gì cụ đã có lo nhà cháu ám chỉ đến tuổi tác 🙂
        Thôi “bác” vậy, cho nó khỏi nhừ, nhỉ. Đã tìm ra thứ trao đổi ngang giá với bác rồi nhé: bác dạy mẹ cháu chụp ảnh, mẹ cháu cho người dạy bác thêu 2 mặt, được chưa. Chưa biết đằng nào hời hơn, thôi cứ tù mù thế cho nó lành 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s